• ۵ بازی به یاد ماندنی حمید فرخ نژاد در سینما
  • گفتگو با وزیر ارشاد در رابطه با پرونده عباس کیارستمی
  • گفتگو با بازیگر سوری (اختصاصی پرانتزباز)
  • گفتگو با آناهیتا درگاهی (اختصاصی پرانتز باز)
  • بازی جوانمردانه
  • مدیریت پایدار شهری
  • ارتباط شهرهای جهان و توسعه گردشگری
  • من ارنستو چگوارا هستم، اسم تو چیه؟
  • حال وهوای کاظمین در شب شهادت امام موسی کاظم(ع)
  • زمینه ( داروی هردردما ازدم تومی رسد ) [حاج محمود کریمی]